Editörden: Yükselen Yıldız ve Ay

Halkımızın büyük desteği ile 1 Kasım 2015 de başlayan yeni dönem milletimizle birlikte İslâm dünyasına ve dünyaya çok önemli fırsatlar açmış bulunuyor. Bu yeni dönemde büyük özveriyle çalışmamız, bilgiye-güce-refaha kavuşurken bunları Hikmet- Adalet ve Güzel Ahlak ile dengelemeyi başarmamız, kendimize olduğu gibi insanlığa da faydalı olmamız gerekiyor. Burada en büyük görev de başta Devlet ve Hükümet yöneticilerimiz olmak üzere sorumluluğu olan ve kendini sorumlu hisseden herkese düşüyor.

 rnrnBilgi ____ Hikmet ile yoğrulmadıkça,rnrnGüç ____ Adalet ile dengelenmedikçe,rnrnİhiyaçlar (Refah) ____ Ahlâk-Etik gözetilerek meşru yoldan kazanılmadıkça ve diğer ihtiyaç içindekiler gözetilmedikçe,rnrndünyada krizler eksilmez aksine daha da artar. Yaşadıklarımız bunu açıkça ortaya koyuyor.rnrnBatı;  “Bilgi”, “Güç” ve “Refaha” ulaşmak için iktisat bilimini geliştirdi ve kullandı. Ama bunlara ulaşmış olmanın dünya liderliği için yeterli ve sürdürülebilir olmadığını gördü ve görüyor.rnrnÇünki;rnrnBilgiye ulaştı ama bilgide hikmeti aramadı. Yararlı ve zararlı bilgiyi ayırt edemediğinden dünyaya zarar vermeye başladı.rnrnGüce ulaştı ama adil olmadı. adaletli davranmadı. Gücü ile ezdiği ülkeler zamanla Batı düşmanı haline geldi, dostu kalmadı.rnrnİhtiyaçlarını fazlasıyla gidermeyi başarıp Refaha ulaştı ama ahlâklı ve etik davranmadı. Meşru olmayan yollar kullandı. Kendi ihtiyaçları için gücünü kullanarak diğer dünyayı sürekli sömürdü, birbirlerine düşürüp  sürekli darbelerle ve iç savaş ile medeniyetleri yok etti. Kendi ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamak için diğer dünyanın ihtiyaçlarını sürekli göz ardı etti.  Mazlumların ahını aldı. Bombalayıp yok etmeye çalıştıkları İslâm ülkelerinden insanlar canlarını kurtarmak ve insanca yaşamak için Avrupa kapılarına dayanınca da korkuya kapılıp kapılarını sıkı sıkıya kapatmaya çalıştı ve çalışıyor.rnrnBatının sahip olduğu bu üç unsuru (Bilgi-Güç-Refah)  dengeleyecek Hikmet, Adalet ve Ahlâk  Doğu’da her zaman vardı. Bugün İslâm Dünyası, Doğu ve Uzakdoğu, Batı iktisadını öğrenip eksik kalan taraflarını geliştirip kendine ait olan Hikmet, Adalet ve Ahlâk ile dengeyi sağlamayı dünyaya öğreterek yeniden  yükseliyor. Doğunun olduğu gibi Türkiye’nin yıldızı da bu nedenle parlıyor ve yükseliyor.rnrnSon 15 yıldır Doğu’nun ortalama kalkınma hızı Batı’yı geçmiş bulunuyor. Bu durum gücü halen elinde bulunduran Batı’yı gittikçe hırçınlaştırıyor.rnrnTürkiye bir yandan iktisadi gelişimini devam ettirirken diğer yandan Batının şaşkınlıkla izlediği gibi ikibuçuk milyon mazlumu ülkesine kabul edip ekmeğini paylaşıyor. İnsanlığın, Batının- Doğunun kısaca dünyanın Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye bu rolünü iyi oynadıkça kazanan Türkiye ile birlikte dünya olacaktır.rnrnBunu çok iyi kavramış görünen halkımızın büyük desteği ile 1 Kasım 2015 de başlayan yeni dönem milletimizle birlikte İslâm dünyasına ve dünyaya çok önemli fırsatlar açmış bulunuyor. Bu yeni dönemde büyük özveriyle çalışmamız, bilgiye-güce-refaha kavuşurken bunları Hikmet- Adalet ve Güzel Ahlak ile dengelemeyi başarmamız, kendimize olduğu gibi insanlığa da faydalı olmamız gerekiyor. Burada en büyük görev de başta Devlet ve Hükümet yöneticilerimiz olmak üzere sorumluluğu olan ve kendini sorumlu hisseden herkese düşüyor.rnrnBu yeni dönem ülkemiz, İslâm alemi ve dünya için hayırlı olsun. Prof. Dr. Ahmet KALA.

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *