Para Vakfı Finans Kayıtları (Muhasebe Defterlerine Göre) İÇİNDEKİLER

(Aşağıda başlıklandırılmış içindekiler planı  Para Vakfı Muhasebe defterleri kayıtlarından hareketle Prof.Dr.Ahmet KALA tarafından özgün olarak oluşturulmuş olup Her hakkı saklıdır). rnrn rn Para Vakfı Finans Kayıtları: rn İdaneler, Medyunlar,  Nema Ödemeleri, Hesap Kapatma ve Hayrat Harcamaları İle İlgili Finans-Muhasebe Kayıtları, Tahsildarlar, Muhasipler (İÇİNDEKİLER) rn rn 1.Para Vakfı İdaneleri (Krediler) ve Medyunlar (Boçlular), İdanenin Geri Ödenmesi: İdane ve Medyun İle

(Aşağıda başlıklandırılmış içindekiler planı  Para Vakfı Muhasebe defterleri kayıtlarından hareketle Prof.Dr.Ahmet KALA tarafından özgün olarak oluşturulmuş olup Her hakkı saklıdır).

rnrn

rn

Para Vakfı Finans Kayıtları:

rn

İdaneler, Medyunlar,  Nema Ödemeleri, Hesap Kapatma ve Hayrat Harcamaları İle İlgili Finans-Muhasebe Kayıtları, Tahsildarlar, Muhasipler (İÇİNDEKİLER)

rn rn

1.Para Vakfı İdaneleri (Krediler) ve Medyunlar (Boçlular), İdanenin Geri Ödenmesi: İdane ve Medyun İle İlgili Tutulan Kayıtlar

rn

İdane ve Medyun

rn

-İdane Edilen Kişi (Medyun)

rn

-İdane Edilen Miktar (Toplam Miktar-ı Deyn, Asl-ı Mal)

rn

-İdane Edilen Gün-Tarih (Deynin Başladığı Gün)

rn

-İdane Edilen Dönem (İdane Günü ve Kabz tarihine göre Deynin Başlayıp bittiği tarih aralığı)

rn

rn

İdanenin (Kredi-Asl-ı Mal) Geri Ödenmesi ve Hesabın Kapatılması: Medyunların Anaparayı Geri Ödeyerek Hesabı Kapatmaları

rn

-Hesabı Kapatan Medyunlar

rn

-Medyunların Geri Ödedikleri Asl-ı Mal (Anapara)

rn

 2.Para Vakfı Nema Gelirleri:  Medyunların Nema Ödemeleri ile İlgili Tutulan Kayıtlar

rn

-Nemayı Ödeyen Kişi (Medyun)

rn

-Kabz Olunan Nemanın Miktarı(-üç aylık,  yıllık peşin ödeme)

rn

-Nema Ödeme Tarihi (Tarih-i Kabz)

rn

-Nemayı Vakfa Teslim Eden Cabi- Adı

rn

-Aylık-Senelik Yapılan Masraflar (Görevlilere vd. (örnek: Nemadan Mürtezikaya (Görevliler) Yapılan Ödemelerin Mahsubu)

rn

-Kalan Bakiyenin Hesaplanıp Sonraki Seneyi Devri

rn rnrn rn

3. Para Vakfı Nema Gelirleri İle Finanse Edilen Hayratlar (Meşrutun Lehler) ve İlgili Muhasebe Kayıtları

rn

-Meşrutun Lehin İsmi (Hayratın adı)

rn

-Hayrata Yapılan Ödemenin Yapıldığı Sene

rn

-Aylık Yapılacak Ödemeler

rn

-Yıllık Yekün Ödenen Miktar

rn rn

rn

rn

4.Para Vakfı Tahsildarları ve Muhasebeleştirilmesi: Cabiler, Muhasipler, Muhasebe Kayıtları ve Mahsuplaşmalar

rn

rn

-Tahsilat: Medyundan Nema ve Aslı Mal Ödemelerini Tahsil Eden Görevliler

rn

-Görevlilere Masrafları Karşılığı Yapılan Ödemeler: Görevlilerin Tahsil Ettiklerinden Masraflarını Kaynakta Mahsup Etmeleri

rn

-Gelirin Vakıf Kasasına İntikali: Görevlilerin Kendi Masraflarını Mahsup Edip Kalanı Vakıf Kasasına İntikali

rn

-Vakıf Görevlileri İle Vakıf Arasındaki Mahsuplaşmalar (Makbuzat)

rn

rn

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *